Vizió 

  •  
  •  
  • Egy vezetőkből álló klub létrehozása, amelyben a résztvevők olyan vezetői alapértékekhez, alapszabályokhoz és információkhoz kapnak hozzáférést, amelyek segítségével határozott, tudatos egyben nyitott és rugalmas vezetőkké fognak válni, akik letisztult értékrendekkel és vezetési stílussal rendelkeznek. Kapcsolatokat építenek más vezetőkkel és a klub rendezvényein keresztül ápolják is ezeket, személyes élménybeszámolóik, előadásaik és eszmecseréik alkalmával tanulnak egymástól. Segítséget kaphatnak a kapott információkat, a felmerülő élethelyzeteket feldolgozni, megérteni, megoldani és gyakorlatba ültetni, a tapasztalatok megosztásával, tanácsokkal vagy pusztán csak példamutatással. 
  •  

 

  •  
  • Annak a vezetői rétegnek a megerősítése, amely képes a rohamosan változó világunkban megbirkózni a mindennapok kihívásaival az emberi normák, vélemények és személyiségek tiszteletben tartásával, akiknek az olyan erények és tulajdonságok mint lojalitás, őszinteség és hitelesség alapértéknek minősül. Képesek felelősséget vállalni saját döntéseikért az egész társadalom, azon belül az általuk vezetett közösség, érdekeit szem előtt tartva, hisznek a csapatmunkában és valóban tiszteletben tartják azt!! 

 

 

 A klub tagjai számára a megszerzett készségek, képességek és tudás továbbadása alaptétel és kötelesség ezáltal sokszorozva meg a kívánt értékek számára a befolyást. Vezetési filozófiánk lényege a szolgálat, a vezetők küldetése követőiket olyan helyekre segíteni, olyan célokat elérni, ahová egyedül képtelenek lennének eljutni, mindeközben felvértezni őket olyan információkkal, amelyek az iránymutatásuk nélkül e